CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đức Phật - Đạo sư chỉ con đường đúng - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân đại lễ mừng Phật đản PL-2562, ngày 22-05-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 3.5 (2 votes)
1.142 lượt nghe.
Bình luận