CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT.Thích Nhật Từ chia sẻ phương pháp hộ niệm cho Người Sống và Người Đã Mất

Ấn tống

Hộ niệm người sống và người đã mất - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
999 lượt nghe.
Bình luận