CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT.Thích Nhật Từ sách tấn các đệ tử trước ngày Đại Giới Đàn Trí Tịnh

Ấn tống

TT.Thích Nhật Từ sách tấn các đệ tử trước ngày Đại Giới Đàn Trí Tịnh 05-2018.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
938 lượt nghe.
Bình luận