CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những đóng góp của đức Phật đối với nhân loại

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 13/05/2021.

No votes yet
2.824 lượt nghe.
Bình luận