CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

5 trách nhiệm ứng xử của vợ và chồng trong kinh Thiện Sanh

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

5 trách nhiệm ứng xử của vợ và chồng trong kinh Thiện Sanh do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ.

No votes yet
1.446 lượt nghe.
Bình luận