CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cách đức Phật cứu độ nhân loại

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

Pháp thoại: CÁCH ĐỨC PHẬT CỨU NHÂN LOẠI do TT. Thích Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự.

No votes yet
1.106 lượt nghe.
Bình luận