CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài 01: Vấn đáp: Đạo Phật là gì ? (01/05/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống

Giảng tại tu viện Tường Vân và chùa Xá Lợi, ngày 01/05/2011

Album: 
Pháp thoại tháng 05 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo cho người mới bắt đầu, Pháp thoại 2011
Bạn: Không có. TB: 2.1 (32 votes)
15.188 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hunghoa
rat hay.
27/05/2011 05:58:14 pm