CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 7 (Bài 29-33): Chưa có trái thì đừng chặt cây (2/5/2011)

Ấn tống
Tags: 
nhân quả
Bạn: Không có. TB: 2.8 (33 votes)
10.868 lượt nghe.
Bình luận