CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Người Áo Trắng 02: Bốn tâm cao thượng (11/05/2013)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/05/2013
Album: 
Pháp thoại tháng 05 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các bài kinh lẻ, Pháp thoại 2013
Bạn: Không có. TB: 2.6 (35 votes)
3.834 lượt nghe.
Bình luận