CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2015

Bước đầu học Phật
Giảng tại chùa Phước Huệ, Aichi, Nhật Bản, ngày 14/06/2015
Bước đầu tu Phật
Giảng tại chùa Hòa Lạc, Kobe, Nhật Bản, ngày 15/06/2015
Chết và tái sinh trong đạo Phật
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015
Công quả, cúng dường, tu phước và tu huệ
Giảng tại chùa Đại Nam, Kobe, Nhât Bản,ngày 16/06/2015
Cốt lõi của đạo Phật
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ,Đức, ngày 24/06/2015
Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tâm, Plzen, Czech, ngày 22/06/2015
Hoa sen chánh pháp
Giảng tại đạo tràng Pháp Hoa, Erfurt, Đức, ngày 21/06/2015
Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu
Giảng tại thiền thất Thường Lạc, Paris, Pháp, ngày 27/06/2015
Hương từ bi
Giảng tại TP. Leipzig, Đức, ngày 25/06/2015
Ngày gia đình Việt Nam: Xây dựng tổ ấm, kết nối an vui
Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Paris, Pháp, ngày 28/06/2015
Những điều không nên tin
Giảng tại An Tịnh Đường, Kumagaya, Nhât Bản, ngày 11/06/2015
Phụng sự nhân sinh
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ, Dresden, Đức, ngày 20/06/2015
Tri ân cuộc đời
Giảng tại Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm, Praha, Czech, ngày 23/06/2015
Tu gì để được lợi ích
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015
Vấn đáp: Bồ tát giới và ăn chay trường, Đạo Phật là con đường tỉnh thức, Tín ngưỡng trong đạo Phật, Đạo Phật cho ngày mai, Danh xưng trong Phật giáo Việt Nam, Tam thời hệ niệm
- Bồ tát giới và ăn chay trường - Đạo Phật là con đường tỉnh thức - Tín ngưỡng trong đạo Phật, Đạo Phật cho ngày mai - Danh xưng trong Phật giáo Việt Nam - Tam thời hệ niệm Giảng tại TP. Leipzig, Đức, ngày 25/06/2015
Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm danh hiệu Phật, giúp bố mẹ tuổi già
Cầu vãng sanh Tây Phương Ngũ uẩn Mục tiêu của cuộc đời 5 ấn thế của Phật Thế giới Tây Phương Cực Lạc Niệm danh hiệu Phật Giúp bố mẹ tuổi già Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ, Dresden, Đức, ngày 20/06/2015

Video mới nhất

Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.
Những điều người tu thiền nên biết - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05-2017.
Tu trong nghịch cảnh - TT. Thích Nhật Từ
  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Các bản kinh trong Tịnh Độ tông 2/ Giảng nghĩa vạn pháp duy thức 3/ Vấn nạn của cộng đồng Phật giáo 4/ Có ma hay không? 5/ Tự lực và tha lực Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.
Vấn đáp: Khắc phục ngũ dục - Vô lượng pháp môn tu - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Khắc phục ngũ dục 2/ Vô lượng pháp môn tu 3/ Rũ bỏ tự ngã 4/ Buông bỏ phiền não Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Đừng đổ lỗi cho số phận - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.