CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bước đầu học Phật

Ấn tống
Giảng tại chùa Phước Huệ, Aichi, Nhật Bản, ngày 14/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 2.6 (37 votes)
2.025 lượt nghe.
Bình luận