CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bước đầu tu Phật

Ấn tống

Bước đầu tu Phật

Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015

Giảng tại chùa Hòa Lạc, Kobe, Nhật Bản, ngày 15/06/2015

83
Bạn: Không có. TB: 1.9 (40 votes)
8.637 lượt nghe.
Bình luận