CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chết và tái sinh trong đạo Phật

Ấn tống
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 3.9 (25 votes)
4.112 lượt nghe.
Bình luận