CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cốt lõi của đạo Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại châu Âu năm 2015
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ,Đức, ngày 24/06/2015 104
Bạn: Không có. TB: 2.7 (44 votes)
8.649 lượt nghe.
Bình luận