CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Phật cho người mới bắt đầu

Ấn tống
Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo cho người mới bắt đầu, Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 2.8 (34 votes)
3.620 lượt nghe.
Bình luận