CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những điều không nên tin

Ấn tống
Giảng tại An Tịnh Đường, Kumagaya, Nhât Bản, ngày 11/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 3.1 (38 votes)
2.424 lượt nghe.
Bình luận