CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tu gì để được lợi ích

Ấn tống
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 1.2 (25 votes)
3.749 lượt nghe.
Bình luận