CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Thờ Phật ở lầu dưới, báo mộng và gọi hồn, hồi hướng công đức, ý nghĩa ngôi chùa, thờ Quan Công, quy y cho người đã mất, tụng - trì - niệm - đọc Kinh, tu thoát khỏi luân hồi, phụng dưỡng cha mẹ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015
Giảng tại chùa Hòa Lạc, Kobe, Nhật Bản, ngày 15/06/2015 146
Bạn: Không có. TB: 2.5 (37 votes)
8.810 lượt nghe.
Bình luận