CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên, vượt qua cú sốc văn hóa

Ấn tống
Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 2.1 (27 votes)
3.749 lượt nghe.
Bình luận