CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý nghĩa ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết Bàn của đức Phật

Ấn tống
Giảng tại chùa Thọ Lạc, Hamamatsu, Nhật Bản, ngày 14/06/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015
Bạn: Không có. TB: 2.3 (23 votes)
1.722 lượt nghe.
Bình luận