CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phản tỉnh, bốn đôi tám vị, hộ niệm, cúng 49 ngày, Phật A Di Đà

Ấn tống
Giảng tại Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 24-06-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2 (33 votes)
4.744 lượt nghe.
Bình luận