CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phương pháp học để nắm vững Phật pháp, thân trung ấm, truyền y bát, nói nhiều nghe ít, rải tâm từ

Ấn tống
Giảng tại HVPV tại TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 09-06-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.4 (42 votes)
5.598 lượt nghe.
Bình luận