CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Thỉnh mời Thiền sư nước ngoài, lễ Phật, hình thức, tâm ý thức, chánh niệm tỉnh giác

Ấn tống
Giảng tại Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 10-06-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.7 (41 votes)
4.180 lượt nghe.
Bình luận