CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hãy làm những việc khó làm - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh thất Hiền Như, Hoa Kỳ, ngày 22-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.5 (33 votes)
8.400 lượt nghe.
Bình luận