CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Không nhìn lỗi người và cách đối diện chỉ trích - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Khánh Việt, Hoa Kỳ, ngày 08-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 1.9 (33 votes)
6.437 lượt nghe.
Bình luận