CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Tags: 
kinh kim cang
Bạn: Không có. TB: 3.1 (32 votes)
10.544 lượt nghe.
Bình luận