CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vì sao chúng ta theo đạo Phật - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng Saigon Kitchen, Hoa Kỳ, ngày 27-06-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.2 (32 votes)
7.473 lượt nghe.
Bình luận