CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. Nhật Từ trả lời các câu hỏi về việc Bộ Tài chính sẽ quản lý tiền công đức của chùa?

Ấn tống
No votes yet
1.223 lượt nghe.
Bình luận