CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

3 không và 1 có để được hạnh phúc

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

Pháp thoại 3 KHÔNG 1 CÓ ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC - TT. Thích Nhật Từ giảng rất sâu sắc

No votes yet
1.731 lượt nghe.
Bình luận