CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Đại Nhân Giác 2 (2010): Tham nhiều khổ nhiều

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/06/2010.
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010, Kinh Bát Đại Nhân Giác
Bạn: Không có. TB: 2.5 (41 votes)
5.333 lượt nghe.
Bình luận