CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Giới trẻ đến chùa, Xá lợi thánh tăng, Lương y Võ Hoàng Yên, Mật tông, Đức Phật lịch sử và huyền sử (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại chùa Tường Vân, ngày 22/06/25012
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012
Bạn: Không có. TB: 4.2 (9 votes)
3.546 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Bich dung (chưa được kiểm chứng)
Xin Quý Thầy cho biết tại sao con không nghe được bài giảng . Cảm ơn Quý Thầy. ADIDA PHAT
07/07/2012 08:46:14 am

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020