CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh trường bộ 16 - Kinh Niết bàn 2 - Những lời dạy chính của Phật (14/06/2014) - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại chùa Phước Huệ, Bảo Lộc, ngày 14/06/2014
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Kinh Trường Bộ giảng giải
Bạn: Không có. TB: 3 (17 votes)
4.195 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Nguyễn Minh Đăng (chưa được kiểm chứng)
con xin thầy giảng cho con và bạn bè biết bác chánh đạo và các hành trì
04/08/2014 10:22:07 pm

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020