CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp sư: Những điều nên giảng và không nên giảng (30/06/2014)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014
Giảng tại chùa Bửu Trì 67 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, ngày 30/06/2014 681
Bạn: Không có. TB: 2.3 (30 votes)
8.042 lượt nghe.
Bình luận