CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Alaya, mê tín về tuổi tác, sai lầm về hộ niệm, gieo duyên xuất gia, khóa tu mùa hè cho giới trẻ, người áo trắng, để tang, chuyển hóa cảm xúc

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (25 votes)
7.992 lượt nghe.
Bình luận