CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.6 (38 votes)
6.039 lượt nghe.
Bình luận