CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giáo dục giá trị sống hướng đến hạnh phúc

Ấn tống

Giảng tại chùa Như Ý, TP BRVT, ngày 05-07-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
538 lượt nghe.
Bình luận