CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mười giá trị đạo đức cứu vớt cuộc sống - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Minh Tịnh, Bình Định, ngày 14-07-2018.

Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2018
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 4 (2 votes)
1.719 lượt nghe.
Bình luận