CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

CÁC THỰC TẬP CĂN BẢN CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
KHÓA TU CHÙA GIÁC NGỘ, Pháp thoại 2020

Giảng trong khoắ tu "Ngày An Lạc" tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/07/2020

No votes yet
2.733 lượt nghe.
Bình luận