CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC KHÓA TU "XUẤT GIA GIEO DUYÊN" - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

Thượng tọa thuyết giảng tại chùa Hương Sơn (Sóc Trăng), ngày 17/07/2020.

No votes yet
2.663 lượt nghe.
Bình luận