CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. NHẬT TỪ THUYẾT GIẢNG TRONG KHÓA TU "TUỔI TRẺ HƯỜNG PHẬT" TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/07/2020

No votes yet
2.897 lượt nghe.
Bình luận