CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Làm người tử tế

Ấn tống

Làm người tử tế

Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Ngày An Lạc, Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc online tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/07/2021.

No votes yet
2.561 lượt nghe.
Bình luận