CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phúc cho con gặp Phật

Ấn tống

Phúc cho con gặp Phật

Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo online tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/07/2021.

No votes yet
1.727 lượt nghe.
Bình luận