CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thờ cha kính mẹ chưa phải là chân tu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Ngày An Lạc

TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc online tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/07/2021.

No votes yet
2.435 lượt nghe.
Bình luận