CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ý nghĩa ngày Chuyển pháp luân

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/07/2021.

No votes yet
1.904 lượt nghe.
Bình luận