CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.

No votes yet
2.041 lượt nghe.
Bình luận