CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Đại Nhân Giác 6 (2010): Dâng tặng niềm vui

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010.
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2010
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2010, Kinh Bát Đại Nhân Giác
Bạn: Không có. TB: 2.3 (33 votes)
2.702 lượt nghe.
Bình luận