CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 10 (bài 42 - 46): Để đầu tư được thành công (30/07/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/07/2011
1.043
Bạn: Không có. TB: 2.6 (39 votes)
11.500 lượt nghe.
Bình luận