CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 9 (bài 38 - 42): Cắt đứt dòng nghiệp (16/07/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 16/07/2011. 1.234
Bạn: Không có. TB: 1.9 (26 votes)
10.984 lượt nghe.
Bình luận