CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Viên Giác 06: Vượt qua bốn bệnh chấp trong lúc tu (20/07/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Viên Giác
Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 20/07/2012
612
Bạn: Không có. TB: 2.6 (23 votes)
10.218 lượt nghe.
Bình luận