CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuẩn bị cho cái chết

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại NPĐ Giác Tuệ, TP Dresden-CHLB Đức, ngày 20/07/2014 695
Bạn: Không có. TB: 2.9 (17 votes)
8.712 lượt nghe.
Bình luận